start activation

Tento príkaz slúži na spustenie aktivácie produktu.

 

Príkazový riadok

ermm.exe start activation --key "activation key" | --offline "path to offline file" | --token "activation token"

 

Parametre

Názov

Hodnota

key

licenčný kľúč

offline

cesta k offline súboru

token

aktivačný token

 

Príklad

volanie

 "command":"start_activation", 

 "id":1, 

 "version":"1", 

 "params":{ 

  "key":"XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" 

 } 

}

výsledok

{

 "id":1,

 "result":{

 },

 "error":null

}