set configuration

Tento príkaz umožňuje do produktu preniesť požadovanú konfiguráciu. Možný výsledok: { success, error }

 

Príkazový riadok

ermm.exe set configuration --file C:\tmp\conf.xml --format xml --password pass

 

 

Parametre

Názov

Hodnota

file

cesta k súboru s konfiguráciou

password

heslo pre prístup ku konfigurácii

value

konfiguračné dáta (v kódovaní base64)

 

Príklad

volanie

 "command":"set_configuration", 

 "id":1, 

 "version":"1", 

 "params":{ 

  "format":"xml", 

  "file":"C:\\tmp\\conf.xml", 

  "password": "pass" 

 } 

}

výsledok

 "id":1, 

 "result":{ 

 }, 

 "error":null 

}