get logs

Tento príkaz slúži na získanie protokolov z produktu.

 

Príkazový riadok

ermm.exe get logs --name warnlog --start-date "2017-04-04 06-00-00" --end-date "2017-04-04 12-00-00"

 

Parametre

Názov

Hodnota

name

{ all, virlog, warnlog, scanlog, blocked, hipslog, urllog, devctrllog } : protokol, ktorý chcete získať

start-date

počiatočný dátum (YYYY-MM-DD [HH-mm-SS])

end-date

konečný dátum (YYYY-MM-DD [HH-mm-SS])

 

Príklad

volanie

 "command":"get_logs", 

 "id":1, 

 "version":"1", 

 "params":{ 

  "name":"warnlog", 

  "start_date":"2017-04-04 06-00-00", 

  "end_date":"2017-04-04 12-00-00" 

 } 

}

výsledok

 "id":1, 

 "result":{ 

  "warnlog":{ 

   "display_name":"Events", 

   "logs":[{ 

    "Time":"2017-04-04 06-05-59", 

    "Severity":"Info", 

    "PluginId":"ESET Kernel", 

    "Code":"Malware database was successfully updated to version 15198 (20170404).", 

    "UserData":"" 

   },{ 

    "Time":"2017-04-04 11-12-59", 

    "Severity":"Info", 

    "PluginId":"ESET Kernel", 

    "Code":"Malware database was successfully updated to version 15199 (20170404).", 

    "UserData":"" 

   }] 

  } 

 }, 

 "error":null 

}