get license-info

Tento príkaz slúži na získanie informácií o licencii produktu.

 

Príkazový riadok

ermm.exe get license-info

 

Parametre

žiadne

 

Príklad

volanie

 "command":"get_license_info", 

 "id":1, 

 "version":"1" 

}

výsledok

 "id":1, 

 "result":{ 

  "type":"NFR", 

  "expiration_date":"2020-12-31", 

  "expiration_state":"ok", 

  "public_id":"3XX-7ED-7XF", 

  "seat_id":"6f726793-ae95-4e04-8ac3-e6a20bc620bf", 

  "seat_name":"M" 

 }, 

 "error":null 

}