get activation-status

Tento príkaz slúži na získanie informácie o poslednej aktivácii. Možný výsledok: {success, error}

 

Príkazový riadok

ermm.exe get activation-status

 

Parametre

žiadne

 

Príklad

volanie

 "command":"get_activation_status", 

 "id":1, 

 "version":"1" 

}

výsledok

{

 "id":1,

 "result":{

  "status":"success"

 },

 "error":null

}