Odporúča sa reštart

Ak sa na koncových pracovných staniciach zobrazuje žlté upozornenie „Odporúča sa reštart“, máte možnosť zobrazovanie týchto upozornení vypnúť.

Ak chcete vypnúť zobrazovanie upozornení „Vyžaduje sa reštart“ a „Odporúča sa reštart“, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Stlačte kláves F5 pre otvorenie okna Rozšírených nastavení a rozbaľte sekciu Upozornenia a okná správ.

2.Kliknite na možnosť Upraviť vedľa položky Zoznam interaktívnych upozornení. V sekcii Počítač zrušte označenie políčok Reštartovať počítač (povinné) a Reštartovať počítač (odporúčané).

CONFIG_ALERT_INTERACTIVE_COMPUTER_RESTART

3.V oboch otvorených oknách kliknite na tlačidlo OK pre uloženie zmien.

4.Príslušné upozornenia sa na koncovej pracovnej stanici už viac nebudú zobrazovať.

5.(Voliteľný krok) Ak chcete vypnúť aj zobrazovanie príslušných stavov v hlavnom okne programu ESET Endpoint Security, v okne so zoznamom stavov aplikácie zrušte označenie políčok Vyžaduje sa reštart počítača a Odporúča sa reštart počítača.

CONFIG_APPLICATION_STATUS_COMPUTER_RESTART