Prevencia

Pri práci s počítačom, a to najmä pri prehliadaní internetu, majte na pamäti, že žiadny antivírusový systém na svete nedokáže úplne eliminovať riziko infiltrácií a vzdialených útokov. Pre zaistenie maximálnej úrovne ochrany a pohodlia je nevyhnutné správne používať vaše antivírusové riešenie a dodržiavať niekoľko užitočných pravidiel:

Pravidelná aktualizácia

Podľa štatistík z ESET LiveGrid® vznikajú denne tisíce nových unikátnych infiltrácií, ktoré sa snažia obísť existujúce bezpečnostné opatrenia a priniesť svojim tvorcom zisk na úkor ostatných používateľov. Vírusoví analytici spoločnosti ESET denne tieto hrozby analyzujú a vydávajú aktualizácie, ktoré zvyšujú úroveň ochrany používateľov antivírusového systému. Pri nesprávnom nastavení aktualizácie sa účinnosť antivírusového systému dramaticky znižuje. Podrobnejšie informácie o nastavení aktualizácie nájdete v kapitole Nastavenie aktualizácie.

Sťahovanie bezpečnostných záplat

Tvorcovia škodlivého kódu s obľubou využívajú bezpečnostné zraniteľnosti a chyby v často používaných programoch, aby zvýšili účinnosť šírenia infiltrácie. Z toho dôvodu softvérové spoločnosti kladú dôraz na vyhľadávanie bezpečnostných zraniteľností vo svojich programoch a pravidelne vydávajú bezpečnostné záplaty, ktorými dané chyby opravujú a znižujú potenciálne riziko hrozby. Je dôležité tieto záplaty pravidelne inštalovať. Medzi takéto programy môžeme zaradiť napríklad operačný systém Microsoft Windows alebo internetový prehliadač Internet Explorer.

Zálohovanie dôležitých dát

Tvorcovia infiltrácií väčšinou neberú ohľad na potreby používateľa, a tak často nimi vytvorené infiltrácie môžu spôsobiť úplnú nefunkčnosť niektorých programov, operačného systému alebo stratu dát. Pravidelné zálohovanie citlivých a dôležitých dát na externé zariadenia, napríklad na CD-ROM alebo externý disk, môže výrazne uľahčiť a urýchliť obnovu systému do pôvodného stavu.

Pravidelná kontrola počítača

Detekcia známych či menej známych vírusov, červov, trójskych koní a rootkitov je zabezpečená pomocou Rezidentnej ochrany súborového systému. To znamená, že pri každom prístupe alebo otvorení súboru prebehne kontrola na prítomnosť malvéru. Napriek tomu odporúčame, aby ste spustili kontrolu počítača aspoň raz mesačne, pretože malvér je rôzny, dynamický a detekčné jadro sa aktualizuje každý deň.

Dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel

Jedným z najužitočnejších a najúčinnejších bezpečnostných opatrení je obozretnosť používateľa. V súčasnosti mnoho infiltrácií vyžaduje ich priame spustenie používateľom a preto opatrnosť pri otváraní súborov môže ušetriť mnoho problémov pri snahe o odstránenie infiltrácie z počítača. Medzi užitočné rady by sme mohli zahrnúť:

Obmedziť návštevy podozrivých stránok, ktoré používateľa bombardujú otváraním okien s reklamnými ponukami a pod.

Opatrnosť pri sťahovaní a inštalovaní voľne šíriteľných programov, kodekov atď. Odporúčame využívať iba overené programy a internetové stránky.

Opatrnosť pri otváraní príloh e-mailov obzvlášť pri masovo posielaných e-mailoch alebo pri e-mailoch od neznámych odosielateľov.

Nepoužívať na bežnú prácu na počítači účet s právami Administrátora.