Kontrola počítača

Odporúčame pravidelne spúšťať kontrolu počítača alebo si nastaviť pravidelnú kontrolu v Plánovači, aby bol váš počítač kontrolovaný na prítomnosť hrozieb na pravidelnej báze. V hlavnom okne programu kliknite na Kontrola počítača > Smart kontrola. Podrobnejšie informácie o kontrolách počítača nájdete v kapitole Kontrola počítača.

SCANNER_MAIN