Zlučovanie politík

Politika aplikovaná na klienta je zvyčajne výsledkom zlúčenia viacerých politík do jednej finálnej politiky. Politiky sú zlučované po jednom. Pri zlučovaní politík je hlavným pravidlom, že nastavenia definované v neskoršej politike vždy nahrádzajú príslušné nastavenia definované predchádzajúcou politikou. Na zmenu tohto správania môžete použiť príznaky politík (dostupné pre každé nastavenie).

Pri vytváraní politík si môžete všimnúť, že pri niektorých nastaveniach je možné použiť ďalšie pravidlo (nahradiť/pripojiť na koniec/pripojiť na začiatok).

Nahradiť – nahradený bude celý zoznam, predchádzajúce hodnoty budú odstránené a budú pridané nové hodnoty.

Pripojiť na koniec – nové položky budú pridané na koniec aktuálne aplikovaného zoznamu (musí ísť o zoznam uplatňovaný na základe inej existujúcej politiky, keďže lokálny zoznam je vždy prepísaný).

Pripojiť na začiatok – nové položky sú pridané na začiatok zoznamu (lokálny zoznam bude prepísaný).

ESET Endpoint Security podporuje zlučovanie lokálnych nastavení so vzdialenými politikami novým spôsobom. Ak je nastavenie zoznamom (napr. zoznam blokovaných webových stránok) a existuje konflikt medzi vzdialenou politikou a lokálnym nastavením, vzdialená politika dané lokálne nastavenie prepíše. Môžete si vybrať, ako kombinovať lokálne a vzdialené zoznamy. Rôzne pravidlá zlučovania môžete nastaviť pre:

flow_default zlučovanie nastavení pre vzdialené politiky,

icon_computer zlučovanie vzdialených a lokálnych politík – zlučovanie lokálneho nastavenia s výslednou vzdialenou politikou.

Ak sa chcete o zlučovaní politík dozvedieť viac, prejdite do online používateľskej príručky pre ESMC a preskúmajte uvedený príklad.