Časté problémy pri inštalácii

Pozrite si nasledujúci článok so zoznamom častých problémov inštalácie.