Pokročilá inštalácia (.msi)

Pokročilá inštalácia vám umožňuje nastaviť parametre, ktoré nie sú dostupné pri klasickej inštalácii.

5.Po povolení/zakázaní detekcie potenciálne nechcených aplikácií a kliknutí na Rozšírené nastavenia bude potrebné zvoliť umiestnenie pre priečinok s inštalačnými súbormi ESET Endpoint Security. Predvolený inštalačný priečinok je nasledovný:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Je možné zadať umiestnenie pre moduly a dáta programu. Predvolene sa inštalujú do nasledujúcich priečinkov:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Kliknite na možnosť Prechádzať pre zmenu týchto umiestnení (neodporúča sa).

INSTALLATION_MSI_FOLDER

6.V ďalšom okne môžete vybrať, ktoré programové súčasti budú nainštalované. V sekcii Počítač sú zahrnuté súčasti, ako napr. Rezidentná ochrana súborového systému, Kontrola počítača, Ochrana dokumentov a Správa zariadení. Moduly Rezidentná ochrana súborového systému a Kontrola počítača sú povinné a nevyhnutné pre správnu funkčnosť programu. Sekcia Sieť umožňuje nainštalovať ESET Firewall, ktorý monitoruje všetku prichádzajúcu a odchádzajúcu sieťovú komunikáciu a aplikuje pravidlá pre jednotlivé sieťové pripojenia. Firewall tiež poskytuje ochranu pred útokmi zo vzdialených počítačov. Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS) analyzuje obsah sieťovej komunikácie a chráni pred sieťovými útokmi. Akákoľvek komunikácia, ktorá je považovaná za nebezpečnú, bude blokovaná. Súčasti v sekcii Web a e-mail zabezpečujú ochranu pri prehliadaní internetu a komunikácii prostredníctvom e-mailu. Aktualizačný mirror môže byť použitý na aktualizáciu produktov ESET na ostatných počítačoch vo vašej sieti. Vzdialený monitoring a správa (RMM) je proces vzdialeného monitorovania a ovládania softvérových systémov pomocou agenta inštalovaného na koncové zariadenia. Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET určené pre firmy podporujú RMM prostredníctvom nástrojov tretích strán.

INSTALLATION_MSI_MODULES

7.Posledným krokom je potvrdenie inštalácie kliknutím na Inštalovať.