Inštalácia (.msi)

Po spustení inštalátora .msi vás sprievodca prevedie celým inštalačným procesom.

example

Účel inštalátora .msi

V podnikovom prostredí je inštalátor .msi preferovaným inštalačným balíkom. Je to najmä z dôvodu offline a vzdialených nasadení, ktoré sú vykonávané pomocou rôznych nástrojov, ako je napr. ESET Security Management Center.

important

Dôležité

Uistite sa, že nemáte nainštalovaný antivírusový program od inej spoločnosti. Medzi dvoma antivírusovými programami môže dochádzať ku konfliktu. Odporúčame preto odinštalovať akýkoľvek iný antivírusový program zo systému. Viac informácií a zoznam odinštalátorov pre najbežnejšie antivírusové programy nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

1.Vyberte požadovaný jazyk a kliknite na Ďalej.

INSTALLATION_MSI_WELCOME

2.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA) a potvrďte váš súhlas s uvedenými podmienkami kliknutím na Súhlasím s licenčnou dohodou. Následne kliknite na Ďalej pre pokračovanie v inštalácii.

INSTALLATION_MSI_EULA

3.Ďalej vyberte svoje preferencie pre systém ESET LiveGrid®. ESET LiveGrid® umožňuje, aby bola spoločnosť ESET pohotovo a neustále informovaná o nových infiltráciách s cieľom lepšie chrániť svojich zákazníkov. Systém povoľuje odosielať nové druhy hrozieb do vírusového laboratória spoločnosti ESET, kde sú tieto hrozby analyzované a zapracovávané do aktualizácií detekčného jadra.

INSTALLATION_MSI_THREATSENSE_NET

4.Ďalším krokom inštalácie je nastavenie detekcie potenciálne nechcených aplikácií. Viac informácií nájdete tu.
 
Ak si želáte pokračovať v pokročilej inštalácii (.msi), kliknite na Rozšírené nastavenia.

INSTALLATION_MSI_DETECTION

5.Posledným krokom je potvrdenie inštalácie kliknutím na Inštalovať. Po dokončení inštalácie sa vám zobrazí výzva na aktiváciu ESET Endpoint Security.