Inštalácia (.exe)

Po spustení .exe inštalátora vás sprievodca prevedie celým inštalačným procesom.

important

Dôležité

Uistite sa, že nemáte nainštalovaný antivírusový program od inej spoločnosti. Medzi dvoma antivírusovými programami môže dochádzať ku konfliktu. Odporúčame preto odinštalovať akýkoľvek iný antivírusový program zo systému. Viac informácií a zoznam odinštalátorov pre najbežnejšie antivírusové programy nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

INSTALLATION_WELCOME

1.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA) a potvrďte váš súhlas s uvedenými podmienkami kliknutím na Súhlasím. Následne kliknite na Ďalej pre pokračovanie v inštalácii.

INSTALLATION_EULA

2.Ďalej budete vyzvaný na nastavenie systému spätnej väzby ESET LiveGrid®. ESET LiveGrid® umožňuje, aby bola spoločnosť ESET pohotovo a neustále informovaná o nových infiltráciách s cieľom lepšie chrániť svojich zákazníkov. Systém povoľuje odosielať nové druhy hrozieb do vírusového laboratória spoločnosti ESET, kde sú tieto hrozby analyzované a zapracovávané do aktualizácií detekčného jadra.

3.Ďalším krokom inštalácie je nastavenie detekcie potenciálne nechcených aplikácií. Viac informácií nájdete tu.
 
ESET Endpoint Security môžete nainštalovať do konkrétneho priečinka kliknutím na Zmeniť inštalačný priečinok.

5.Posledným krokom je potvrdenie inštalácie kliknutím na Inštalovať. Po dokončení inštalácie budete vyzvaný na aktiváciu ESET Endpoint Security.

INSTALLATION_THREATSENSE_NET