Inštalácia cez príkazový riadok

ESET Endpoint Security môžete nainštalovať lokálne pomocou príkazového riadka alebo vzdialene prostredníctvom klientskej úlohy cez nástroj ESET Security Management Center.

Podporované parametre

APPDIR=<path>

Path – platná cesta k adresáru

adresár, do ktorého bude aplikácia nainštalovaná

APPDATADIR=<path>

Path – platná cesta k adresáru

adresár, do ktorého budú uložené dáta aplikácie

MODULEDIR=<path>

Path – platná cesta k adresáru

adresár, do ktorého budú nainštalované moduly aplikácie

ADDLOCAL=<list>

Inštalácia súčastí – zoznam voliteľných funkcií, ktoré budú nainštalované lokálne.

Použitie s ESET inštalačnými balíkmi .msi: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>

Viac informácií o parametri ADDLOCAL nájdete na webovej stránke http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx.

ADDEXCLUDE=<list>

Zoznam ADDEXCLUDE je čiarkami oddelený zoznam názvov všetkých funkcií, ktoré nemajú byť nainštalované. Ide o náhradu za REMOVE.

Pri výbere funkcie, ktorá nemá byť nainštalovaná, musí byť v zozname uvedená úplná cesta (t. j. vrátane všetkých podfunkcií) a súvisiace neviditeľné funkcie.

Použitie s ESET inštalačnými balíkmi .msi: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

Poznámka

ADDEXCLUDE nie je možné použiť spolu s ADDLOCAL.

Podrobnejšie informácie o tom, aké prepínače podporuje konkrétna verzia msiexec, nájdete v príslušnej dokumentácii.

Pravidlá

ADDLOCAL je zoznam čiarkou oddelených funkcií, ktoré budú nainštalované.

Pri výbere funkcie na inštaláciu musí byť v zozname uvedená celá cesta (vrátane všetkých rodičovských funkcií).

Pre správne použitie pozrite ostatné pravidlá.

Súčasti a funkcie

note

Poznámka

Inštalácia súčastí pomocou parametrov ADDLOCAL/ADDEXCLUDE nebude v prípade ESET Endpoint Antivirus fungovať.

Funkcie sú rozdelené do 4 kategórií:

Povinné – funkcia bude nainštalovaná vždy.

Voliteľné – pre takúto funkciu je možné zrušiť označenie a nenainštalovať ju.

Neviditeľné – funkcia je povinná pre správne fungovanie inej funkcie.

Zástupný symbolfunkcia, ktorá neovplyvňuje produkt, ale má iné funkcie.

Nižšie nájdete zoznam funkcií a komponentov ESET Endpoint Security:

Popis

Názov funkcie

Nadradená funkcia

Prítomnosť

Základné programové súčasti

Computer

 

Zástupný symbol

Detekčné jadro

Antivirus

Computer

Povinné

Detekčné jadro/Detekcia malvéru

Scan

Computer

Povinné

Detekčné jadro/Rezidentná ochrana súborového systému

RealtimeProtection

Computer

Povinné

Detekčné jadro/Detekcia malvéru/Ochrana dokumentov

DocumentProtection

Antivirus

Voliteľné

Správa zariadení

DeviceControl

Computer

Voliteľné

Ochrana siete

Network

 

Zástupný symbol

Ochrana siete/Firewall

Firewall

Network

Voliteľné

Ochrana siete/Ochrana pred sieťovými útokmi/...

IdsAndBotnetProtection

Network

Voliteľné

Web a e-mail

WebAndEmail

 

Zástupný symbol

Web a e-mail/Filtrovanie protokolov

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Neviditeľné

Web a e‑mail > Ochrana prístupu na web

WebAccessProtection

WebAndEmail

Voliteľné

Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov

EmailClientProtection

WebAndEmail

Voliteľné

Web a e-mail/Ochrana e-mailových klientov/E-mailové klienty

MailPlugins

EmailClientProtection

Neviditeľné

Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov > Antispamová ochrana

Antispam

EmailClientProtection

Voliteľné

Web and e-mail  / Web control

WebControl

WebAndEmail

Voliteľné

Nástroje/ESET RMM

Rmm

 

Voliteľné

Aktualizácia/Profily/Aktualizačný mirror

UpdateMirror

 

Voliteľné

ESET Enterprise Inspector plugin

EnterpriseInspector

 

Neviditeľné

Skupiny funkcií:

Popis

Názov funkcie

Prítomnosť funkcie

Všetky povinné funkcie

_Base

Neviditeľné

Všetky dostupné funkcie

ALL

Neviditeľné

Ostatné pravidlá

Ak bude vybraná na inštaláciu niektorá z funkcií v sekcii WebAndEmail, neviditeľná funkcia ProtocolFiltering musí byť zahrnutá v zozname.

Názvy všetkých funkcií rozlišujú malé a veľké písmená, napríklad UpdateMirror sa nerovná UPDATEMIRROR.

Zoznam vlastností konfigurácie

Vlastnosť

Hodnota

Funkcia

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – vypnuté
1 – zapnuté

Detekcia potenciálne nechcených aplikácií (PUA)

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Pozrite nižšie

Pozrite sa nižšie na vlastnosť LiveGrid

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – vypnuté
1 – zapnuté

Naplánovanie a spustenie Kontroly počítača po inštalácii

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – vypnuté
1 – zapnuté

Nastavenie proxy servera

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

IP adresa proxy servera

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Číslo portu proxy servera

CFG_PROXY_USERNAME=

<používateľské meno>

Používateľské meno pre overenie

CFG_PROXY_PASSWORD=

<heslo>

Heslo pre overenie

ACTIVATION_DATA=

Pozrite nižšie

Aktivácia produktu, licenčný kľúč alebo offline licenčný súbor

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – vypnuté
1 – zapnuté

Ak je nastavená možnosť „1“, okno aktivácie produktu sa pri prvom spustení nezobrazí

ADMINCFG=

<cesta>

Cesta k exportovanej XML konfigurácii
(predvolená hodnota je cfg.xml)

Vlastnosti dostupné iba v ESET Endpoint Security

 

CFG_EPFW_MODE=

0 – Automatický (predvolené)
1 – Interaktívny
2 – Administrátorský
3 – Učiaci sa

Režim filtrovania firewallu

CFG_EPFW_LEARNINGMODE_ENDTIME=

<časová pečiatka>

Koniec učiaceho sa režimu v unixovom čase

LiveGrid® vlastnosť

Ak pri inštalácii ESET Endpoint Security použijete parameter CFG_LIVEGRID_ENABLED, výsledné nastavenie produktu bude nasledovné:

Funkcia

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

Reputačný systém ESET LiveGrid®

Zapnuté

Zapnuté

Systém spätnej väzby ESET LiveGrid®

Vypnuté

Zapnuté

Odosielať anonymné štatistiky

Vypnuté

Zapnuté

Vlastnosť ACTIVATION_DATA

Formát

Metóda

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktivácia pomocou ESET licenčného kľúča (internetové pripojenie by malo byť aktívne)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktivácia pomocou offline licenčného súboru

Vlastnosť jazyka

Jazyk ESET Endpoint Security (musíte zadať obidva parametre).

Vlastnosť

Hodnota

PRODUCT_LANG=

LCID desatinné číslo (Locale ID), napríklad 1033 pre angličtinu (Spojené štáty) – pozrite si zoznam jazykových kódov.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID reťazec (Language Culture Name) uvedený malými písmenami, napríklad en-us pre angličtinu (Spojené štáty) – pozrite si zoznam jazykových kódov.

Príklady inštalácie pomocou príkazového riadka

important

Dôležité

Pred inštaláciou sa uistite, že ste si prečítali Licenčnú dohodu s koncovým používateľom a máte oprávnenia správcu.

example

Príklad

Vylúčenie sekcie NetworkProtection z inštalácie (je potrebné tiež definovať všetky podradené funkcie):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection
 

example

Príklad

Ak chcete, aby sa váš produkt ESET Endpoint Security po inštalácii automaticky nakonfiguroval, môžete použiť základné parametre konfigurácie v inštalačnom príkaze.

Inštalácia ESET Endpoint Security so zapnutou funkciou ESET Livegrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1
 

example

Príklad

Inštalácia do iného ako predvoleného priečinka.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\
 

example

Príklad

Inštalácia a aktivácia ESET Endpoint Security pomocou licenčného kľúča ESET.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

 

example

Príklad

Tichá inštalácia s podrobným zapisovaním do protokolu (užitočné pri riešení problémov) a RMM s iba povinnými súčasťami:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 

example

Príklad

Vynútená tichá úplná inštalácia s definovaným jazykom.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us
 

Možnosti ovládania produktu pomocou príkazového riadka

ESET CMD import konfiguračného .xml súboru alebo zapnutie/vypnutie bezpečnostnej funkcie

Skener príkazového riadka spustenie kontroly počítača z príkazového riadka