Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača

Pri vytváraní úlohy Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača v plánovači máte na výber nasledujúce možnosti:

V roletovom menu Cieľ kontroly sa určuje hĺbka kontroly súborov spúšťaných pri štarte operačného systému. Ich poradie je určené podľa počtu kontrolovaných súborov:

Všetky registrované súbory (najviac kontrolovaných súborov)

Zriedkavo používané súbory

Bežne používané súbory

Často používané súbory

Iba najčastejšie používané súbory (najmenej kontrolovaných súborov)

Patria sem aj dve špeciálne skupiny:

Súbory spúšťané pred prihlásením používateľa – obsahuje množstvo súborov z umiestnení, z ktorých sa môžu spúšťať súbory bez toho, aby bol používateľ prihlásený (zahŕňa takmer všetky startup lokácie, ako napr. služby, pomocné objekty prehľadávača, winlogon notify, položky plánovača systému Windows, známe dll súbory atď.).

Súbory spúšťané po prihlásení používateľaobsahuje menšie množstvo súborov z umiestnení, z ktorých sa spúšťajú súbory po prihlásení používateľa (zahŕňa súbory, ktoré sa spúšťajú iba pre daného používateľa, napr. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

Zoznamy súborov na kontrolu sú pre každú skupinu pevne definované.

Priorita kontroly – priorita, s ktorou bude spustená kontrola:

Počas nečinnosti – v momente, keď nie sú vykonávané žiadne iné činnosti.

Najnižší – zaťaženie systému je najnižšie možné,

Nižší – zaťaženie systému je nižšie,

Normálny – zaťaženie systému je normálne,