Priebeh kontroly

Okno priebehu kontroly ukazuje aktuálny stav kontroly a počet nájdených súborov, ktoré obsahujú škodlivý kód.

SCAN_WINDOW

note

Poznámka

Je v poriadku, ak určité typy súborov, ako napríklad dáta chránené heslom alebo súbory využívané výhradne systémom (napr. pagefile.sys a niektoré súbory protokolov), nemôžu byť skontrolované.

Priebeh kontroly – indikátor priebehu kontroly zobrazuje stav pomeru skontrolovaných súborov oproti súborom, ktoré na kontrolu ešte čakajú. Stav je určovaný podľa celkového počtu objektov zahrnutých do kontroly.

Cieľ – názov aktuálne kontrolovaného súboru a jeho umiestnenie.

Nájdené hrozby – zobrazuje celkový počet hrozieb nájdených počas kontroly.

Pozastaviť – pozastaví kontrolu.

Pokračovať – táto možnosť sa zobrazí po pozastavení kontroly. Kliknite na Pokračovať pre pokračovanie v kontrole.

Zastaviť – preruší a ukončí kontrolu.

Rolovanie výpisu protokolu o kontrole – po zapnutí tejto možnosti uvidíte v okne kontroly vždy tie najnovšie záznamy o práve skontrolovaných objektoch.

SCAN_WINDOW_BACKGROUND