Spustenie vlastnej kontroly

Ak si želáte skontrolovať len špecifické súbory na disku, môžete použiť nástroj Vlastná kontrola. Kliknite na Kontrola počítača > Vlastná kontrola a z roletového menu Ciele kontroly vyberte príslušnú možnosť, resp. príslušné cieľové umiestnenie z adresárovej (stromovej) štruktúry.

Ciele kontroly slúžia na výber objektov (pamäte, diskov, sektorov, súborov a adresárov), ktoré majú byť skontrolované na prítomnosť infiltrácií. Zo stromovej štruktúry môžete vybrať ciele kontroly spomedzi všetkých zariadení počítača. Roletové menu Ciele kontroly umožňuje vybrať kontrolované objekty:

Podľa nastavenia profilu – vykoná výber cieľov uložených v profile.

Vymeniteľné médiá – diskety, CD/DVD, USB kľúče atď.

Lokálne disky – Lokálne pevné disky v počítači.

Sieťové disky – Mapované disky.

Vlastný výber – umožní používateľovi vybrať si vlastné ciele.

Prázdne pole pod adresárovou stromovou štruktúrou slúži na rýchle zadanie cesty k zvolenému cieľu kontroly (adresáru alebo súboru). Toto priame zadanie cesty je možné len v tom prípade, ak v stromovej štruktúre neboli označené žiadne ciele a v roletovom menu Ciele kontroly je nastavená možnosť Bez výberu.

SCAN_CUSTOM

Infikované objekty nie sú automaticky liečené. Kontrolu bez liečenia môžete využiť na získanie prehľadu o aktuálnom stave ochrany vášho systému a potrebách liečenia. Máte na výber tri úrovne liečenia, ktoré je možné nastaviť po kliknutí na Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Manuálna kontrola > Parametre ThreatSense > Liečenie. Ak chcete spustiť výhradne len kontrolu systému bez následných akcií liečenia, vyberte možnosť Kontrolovať bez liečenia. Informácie o kontrole budú zapísané do protokolu.

Ak je vybraná možnosť Ignorovať vylúčenia, súbory s príponami, ktoré boli predtým vylúčené z kontroly, budú kontrolované bez výnimky.

Profil, s ktorým bude vykonaná kontrola zvolených cieľov, môžete vybrať z roletového menu Profil kontroly. Predvolený profil je Smart kontrola. Sú dostupné ďalšie dva prednastavené profily: Hĺbková kontrola a Kontrola z kontextového menu. Tieto profily používajú rôzne parametre ThreatSense. Dostupné možnosti nájdete v Rozšírených nastaveniach v sekcii Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Manuálna kontrola > Parametre ThreatSense.

Kliknite na Kontrolovať pre spustenie kontroly počítača s parametrami, ktoré ste nastavili.

Možnosť Kontrolovať ako Administrátor umožňuje vykonať kontrolu počítača pod používateľským účtom Administrátor. Túto možnosť je vhodné použiť, ak prihlásený používateľ nemá dostatočné oprávnenia na prístup k súborom, ktoré sa majú kontrolovať. Táto možnosť nie je dostupná, ak aktuálne prihlásený používateľ nemôže vyvolať operácie UAC (kontroly používateľských kont) ako administrátor.

note

Poznámka

Po dokončení kontroly počítača môžete zobraziť protokol o kontrole kliknutím na Zobraziť protokol.