Ciele kontroly

Ciele kontroly slúžia na výber objektov (pamäte, diskov, sektorov, súborov a adresárov), ktoré majú byť skontrolované na prítomnosť infiltrácií. Zo stromovej štruktúry môžete vybrať ciele kontroly spomedzi všetkých zariadení počítača. Roletové menu Ciele kontroly umožňuje vybrať kontrolované objekty:

Podľa nastavenia profilu – vykoná výber cieľov uložených v profile.

Vymeniteľné médiá – diskety, CD/DVD, USB kľúče atď.

Lokálne disky – Lokálne pevné disky v počítači.

Sieťové disky – Mapované disky.

Vlastný výber – umožní používateľovi vybrať si vlastné ciele.