Aktualizácia programu

Pravidelná aktualizácia programu ESET Endpoint Security je základným predpokladom na zaistenie maximálnej úrovne ochrany vášho počítača. Modul aktualizácií zabezpečuje, aby bol program vždy aktuálny, čo zahŕňa aktualizáciu detekčného jadra a programových súčastí. Po aktivácii programu začnú aktualizácie prebiehať automaticky na základe predvoleného nastavenia.

V sekcii Aktualizácia v hlavnom okne programu je zobrazený aktuálny stav aktualizácie, vrátane informácie o dátume a čase poslednej úspešnej aktualizácie, prípadne aj o dostupnosti novej aktualizácie. Po kliknutí na možnosť Zobraziť všetky moduly sa zobrazí zoznam nainštalovaných modulov programu, v ktorom tiež nájdete číslo verzie každého modulu a dátum jeho poslednej úspešnej aktualizácie.

Možnosť Overiť dostupnosť aktualizácií vám umožňuje manuálne spustiť proces aktualizácie. Aktualizovanie programových súčastí a detekčného jadra je z pohľadu zaistenia komplexnej ochrany pred škodlivým kódom nevyhnutnosťou. Nastaveniu a priebehu aktualizácií preto treba venovať zvýšenú pozornosť. Ak ste svoje licenčné údaje nezadali počas inštalácie, kliknite na možnosť Aktivovať produkt a zadajte svoj licenčný kľúč, aby ste zabezpečili prístup programu k aktualizačným serverom spoločnosti ESET.

Ak ste aktivovali ESET Endpoint Security pomocou offline registrácie bez prihlasovacieho mena a hesla, pri pokuse o aktualizáciu zo serverov ESET sa zobrazí chybové hlásenie Aktualizácia modulov nebola úspešná. V tomto prípade môžete aktualizácie sťahovať len z mirrora.

note

Poznámka

Licenčný kľúč ste od spoločnosti ESET dostali po zakúpení produktu ESET Endpoint Security.

PAGE_UPDATE

Aktuálna verzia – číslo verzie vášho programu ESET Endpoint Security.

Posledná aktualizácia – dátum a čas poslednej úspešnej aktualizácie. Ak nie je zobrazený aktuálny dátum, detekčné jadro môže byť zastarané.

Posledné úspešné overenie dostupnosti aktualizácií – dátum a čas posledného úspešného pokusu o aktualizáciu modulov.

Zobraziť všetky moduly – zobrazí sa zoznam nainštalovaných modulov programu, v ktorom tiež nájdete číslo verzie každého modulu a dátum jeho poslednej úspešnej aktualizácie.

Priebeh aktualizácie

Po kliknutí na možnosť Overiť dostupnosť aktualizácií sa spustí proces sťahovania aktualizácií. Zároveň sa zobrazí indikátor priebehu sťahovania a zostávajúci čas do konca procesu. Ak chcete aktualizáciu zastaviť, môžete kliknúť na Zrušiť aktualizáciu.

PAGE_UPDATE_02

important

Dôležité

Za normálnych okolností sa moduly aktualizujú niekoľkokrát za deň. Ak tomu tak nie je, program nie je aktualizovaný a zvyšuje sa riziko napadnutia škodlivým kódom. Odporúčame vám v takomto prípade modul čo najskôr aktualizovať.

Detekčné jadro je neaktuálne – toto chybové hlásenie sa zobrazí po niekoľkých neúspešných pokusoch o aktualizáciu modulov. Odporúčame, aby ste skontrolovali nastavenia aktualizácie. Najčastejším problémom sú nesprávne zadané autorizačné údaje alebo nesprávne nakonfigurované nastavenia pripojenia.

V prípade neúspešnej aktualizácie sa zobrazí chybové hlásenie Aktualizácia modulov nebola úspešná, a to z nižšie uvedených dôvodov:

1.Neplatná licencia – licenčný kľúč bol zadaný nesprávne. Odporúčame, aby ste skontrolovali zadané licenčné údaje. Rozšírené nastavenia (prejdite do sekcie Nastavenia v hlavnom okne programu a kliknite na Rozšírené nastavenia alebo stlačte F5 na klávesnici) obsahujú rozšírené nastavenia aktualizácií. V hlavnom okne programu kliknite na Pomocník a podpora > Zmeniť licenciu a opätovne zadajte svoj licenčný kľúč.

PAGE_UPDATE_04

2.Pri sťahovaní aktualizačných súborov nastala chyba – najčastejším problémom je nesprávne nastavenie internetového pripojenia. Odporúčame, aby ste skontrolovali svoje pripojenie na internet (otvorením akejkoľvek webovej stránky v internetovom prehliadači). Ak sa webová stránka nenačíta, počítač pravdepodobne nie je pripojený na internet alebo má problémy s pripojením. Uistite sa tiež, že váš poskytovateľ internetových služieb nemá výpadok pripojenia.

PAGE_UPDATE_03

note

Poznámka

Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.