ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikácia slúžiaca na dôkladné preskúmanie stavu vášho počítača, ktorá je schopná zhromažďovať údaje o nainštalovaných ovládačoch a programoch, sieťových pripojeniach či dôležitých položkách databázy Registry a zobraziť úroveň rizika jednotlivých komponentov systému v jednoduchej čitateľnej forme. Tieto informácie vám môžu pomôcť zistiť príčiny podozrivého správania systému, či už vplyvom nekompatibility, alebo infekcie škodlivým kódom. Prečítajte si aj online používateľskú príručku pre ESET SysInspector.

V okne SysInspector sa nachádzajú nasledujúce informácie o vytvorených protokoloch:

Čas – čas vytvorenia.

Komentár – stručný komentár.

Používateľ – meno používateľa, ktorý vytvoril protokol.

Stavstav vytvorenia.

Sú dostupné tieto akcie:

Zobraziť – otvorí vytvorený protokol. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na konkrétny protokol a z kontextového menu vybrať možnosť Zobraziť.

Porovnať – porovná dva vytvorené protokoly.

Vytvoriť... – vytvorí nový protokol. Vždy počkajte na dokončenie protokolu nástroja ESET SysInspector (stav protokolu bude označený ako „Vytvorený“).

Odstrániť – odstráni označený protokol zo zoznamu.

Nasledujúce položky budú dostupné z kontextového menu, ak je označený jeden alebo viacero protokolov:

Zobraziť – otvorí zvolený protokol v nástroji ESET SysInspector (rovnako ako pri dvojitom kliknutí na protokol).

Porovnať – porovná dva vytvorené protokoly.

Vytvoriť... – Vytvorenie nového protokolu. Počkajte, kým ESET SysInspector ukončí svoju činnosť pred tým, než sa pokúsite protokol použiť (stav protokolu bude zobrazený ako „Vytvorený“).

Odstrániť – Odstráni vybraný protokol.

Odstrániť všetko – Vymaže všetky protokoly.

Exportovať... – uloží protokol do súboru .xml alebo do skomprimovaného súboru .zip.