Štatistiky ochrany

Štatistické údaje, ktoré sa týkajú rôznych modulov ochrany produktu ESET Endpoint Security, sú dostupné v grafickom zobrazení v časti Nástroje > Štatistiky ochrany. V hornej časti okna označte modul programu z roletového menu Štatistika pre zobrazenie štatistík daného modulu. Keď prejdete kurzorom ponad položku v legende, v grafe sa zobrazia len dáta pre danú položku.

Počnúc verziou 7.1 programu ESET Endpoint Security sme zaviedli Správu o bezpečnosti, ktorá poskytuje štatistické informácie týkajúce sa ochrany. Sekcia Štatistiky ochrany preto už nebude dostupná.

Sú dostupné tieto možnosti:

Antivírusová a antispywarová ochrana – zobrazí celkové počty infikovaných a vyliečených objektov.

Ochrana súborového systému – zobrazí len objekty, ktoré boli čítané alebo zapísané do súborového systému.

Ochrana e-mailových klientov – zobrazí len objekty, ktoré boli prijaté alebo odoslané prostredníctvom e-mailových klientov.

Ochrana prístupu na web a antiphishingová ochrana – zobrazí len objekty, ktoré boli stiahnuté pomocou webových prehliadačov.

Antispamová ochrana e-mailových klientov – zobrazí antispamové štatistiky od posledného štartu.

 

Vedľa grafu štatistík je zobrazený celkový počet kontrolovaných objektov, infikovaných objektov, vyliečených objektov a počet neškodných objektov. Kliknite na Vynulovať pre odstránenie všetkých informácií z vybranej štatistiky alebo na Vynulovať všetko pre odstránenie všetkých štatistík.