Počítač

Modul Počítač sa nachádza v hlavnom okne programu v sekcii Nastavenia > Počítač. Zobrazuje prehľad modulov ochrany, o ktorých sa môžete dočítať viac v predchádzajúcej kapitole. V tejto sekcii sú dostupné tieto nastavenia:

Kliknite na ozubené koleso GEAR vedľa položky Rezidentná ochrana súborového systému a následne kliknite na možnosť Nastaviť vylúčenia pre otvorenie nastavení pre Vylúčenia, kde môžete vylúčiť z kontroly konkrétne súbory a priečinky.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Sekcia Počítač obsahuje nasledujúce programové súčasti, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť:

Rezidentná ochrana – všetky súbory, ktoré sa v počítači otvárajú, vytvárajú a spúšťajú sú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

Správa zariadenítento modul poskytuje automatickú správu zariadení (CD/DVD/USB/...). Umožňuje vám blokovať a nastavovať rozšírené prístupové práva a pravidlá filtrovania, ako aj nastavovať prístup konkrétneho používateľa k zariadeniu.

Host Intrusion Prevention System (HIPS)HIPS monitoruje udalosti vo vnútri operačného systému a reaguje na ne na základe stanovených pravidiel.

Pokročilá kontrola pamätespolu s funkciou Exploit Blocker poskytuje lepšiu ochranu pred malvérom, ktorý bol navrhnutý tak, aby maskovaním alebo šifrovaním obišiel detekciu bezpečnostných produktov. Pokročilá kontrola pamäte je v predvolených nastaveniach povolená. Viac o tomto type ochrany sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Exploit Blockerje navrhnutý na ochranu najčastejšie zneužívaných aplikácií, ako napríklad webových prehliadačov, softvéru na zobrazovanie PDF dokumentov, e-mailových klientov a komponentov MS Office. Exploit Blocker je v predvolených nastaveniach povolený. Viac o tomto type ochrany sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Ransomware Shieldpredstavuje dodatočnú vrstvu ochrany zahrnutú v rámci funkcie HIPS. Aby mohol Ransomware Shield fungovať, je potrebné mať povolený systém ESET LiveGrid®. Viac o tomto type ochrany sa môžete dočítať tu.

Prezentačný režim – funkcia určená pre používateľov, ktorí potrebujú neprerušovane používať svoj softvér a neželajú si byť vyrušovaní oznámeniami a dialógovými oknami, pričom taktiež požadujú minimálne vyťaženie procesora antivírusom. Po zapnutí prezentačného režimu sa zobrazí varovanie (potenciálne bezpečnostné riziko) a hlavné okno programu zmení farbu na oranžovú.

Pozastaviť antivírusovú a antispywarovú ochranu z roletového menu vyberte časové obdobie, na ktoré chcete pozastaviť ochranu, a následne kliknite na Použiť pre potvrdenie akcie. Pre opätovné zapnutie pozastavenej ochrany kliknite na možnosť Zapnúť antivírusovú a antispywarovú ochranu.