Pripojené siete

Sekcia Pripojené siete je dostupná z hlavného okna programu ESET Endpoint Security kliknutím na Nastavenia > Sieť > Pripojené siete.

Zobrazuje siete, na ktoré sú pripojené sieťové adaptéry. Po kliknutí na odkaz pod názvom siete, budete vyzvaný na výber typu ochrany (blokovať alebo povoliť) pre sieť, na ktorú ste pripojený cez sieťový adaptér, prípadne kliknite na ozubené koleso GEAR pre zmenu týchto nastavení v Rozšírených nastaveniach. Tieto nastavenia udávajú ako veľmi prístupný je váš počítač pre ostatné počítače v sieti.

Po kliknutí na Sieťové adaptéry v pravom dolnom rohu okna môžete zobraziť všetky sieťové adaptéry vášho počítača a k nim pridelené profily firewallu a dôveryhodné zóny. Viac informácií sa nachádza v kapitole Sieťové adaptéry.