Sieť

Sekcia Sieť vám ponúka rýchly prístup k nasledujúcim súčastiam alebo nastaveniam:

Firewallv tejto časti si môžete zvoliť režim filtrovania pre ESET Firewall. Pre prístup k podrobnejším nastaveniam kliknite na ozubené koleso GEAR > Konfigurovať vedľa položky Firewall alebo stlačte kláves F5, čím otvoríte sekciu Rozšírené nastavenia.

Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS) – analyzuje obsah sieťovej komunikácie a chráni pred sieťovými útokmi. Zablokovaná bude každá škodlivá sieťová komunikácia. ESET Endpoint Security vás upozorní, ak sa pripojíte k nezabezpečenej bezdrôtovej sieti alebo k sieti so slabou ochranou.

Ochrana pred botnetmi – rýchlo a presne odhaľuje malvér v systéme. Pre vypnutie ochrany pred botnetmi na určitý čas kliknite na MODULE_ENABLED (neodporúča sa).

Pripojené siete – zobrazuje siete, ku ktorým sú pripojené sieťové adaptéry. Po kliknutí na ozubené koleso sa otvorí okno s nastavením typu ochrany pre sieť, ku ktorej ste pripojený pomocou vášho sieťového adaptéra. V pravom dolnom rohu tohto okna tiež môžete vidieť Sieťové adaptéry. Môžete zobraziť každý sieťový adaptér a k nemu pridelené profily firewallu a dôveryhodné zóny. Viac informácií sa nachádza v kapitole Sieťové adaptéry.

Dočasný blacklist IP adrieszoznam IP adries, ktoré boli identifikované ako zdroje útokov. Tieto IP adresy boli pridané na blacklist dočasne blokovaných IP adries a zároveň je pre ne na určitý čas prerušená komunikácia. Ak chcete zistiť viac, kliknite na túto možnosť a stlačte F1.

Sprievodca riešením problémov – pomáha pri riešení problémov so sieťovým spojením, ktoré môžu vznikať pri používaní ESET Firewallu. Viac informácií nájdete v kapitole Sprievodca riešením problémov.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Po kliknutí na ozubené koleso GEAR vedľa položky Firewall sa zobrazia nasledujúce možnosti:

Konfigurovať... – otvoria sa rozšírené nastavenia firewallu, kde môžete určiť, akým spôsobom bude firewall narábať so sieťovou komunikáciou.

Zablokovať všetku komunikáciu – každá prichádzajúca a odchádzajúca komunikácia bude firewallom zablokovaná bez upozornenia používateľa. Použiť tento spôsob blokovania je vhodné napríklad pri podozrení na možné kritické bezpečnostné riziká, kedy je nutné odpojiť systém od siete. Ak je v rámci filtrovania sieťovej komunikácie nastavená možnosť Zablokovať všetku komunikáciu, kliknutím na možnosť Zastaviť blokovanie všetkých prenosov prepnete firewall do štandardného režimu.

Pozastaviť firewall (povoliť všetku komunikáciu) – pomocou tejto možnosti môžete pozastaviť kontrolu siete firewallom. Pri použití tejto možnosti je filtrovanie spojení firewallom úplne vypnuté a všetky prichádzajúce aj odchádzajúce spojenia sú povolené. Ak chcete znova zapnúť firewall, keď je filtrovanie sieťovej komunikácie v tomto režime, kliknite na možnosť Zapnúť firewall.

Automatický režim – (ak je povolený iný režim filtrovania) – kliknutím na túto možnosť sa režim filtrovania zmení na automatický (s pravidlami nastavenými používateľom).

Interaktívny režim – (ak je povolený iný režim filtrovania) – kliknutím na túto možnosť sa režim filtrovania zmení na interaktívny.