Sieťové pripojenia

V sekcii Sieťové pripojenia môžete vidieť zoznam aktívnych alebo čakajúcich spojení. Toto pomáha pri riadení odchádzajúcej komunikácie.

PAGE_EPFW_STATUS

Prvý riadok zobrazuje meno aplikácie a rýchlosť dátového prenosu. Pre zobrazenie zoznamu spojení pre danú aplikáciu (a viac podrobnejších informácií), kliknite na +.

Stĺpce

Aplikácia/Lokálna IPNázov aplikácie, lokálna IP adresa a komunikačný port.

Vzdialená IP – IP adresa a komunikačný port vzdialenej strany.

ProtokolKomunikačný protokol.

Rýchlosť nahrávania/Rýchlosť sťahovaniaZobrazuje rýchlosť prichádzajúcej/odchádzajúcej komunikácie.

Odoslané/PrijatéMnožstvo dát, ktoré sú prenesené v spojení.

Zobraziť podrobnostizobrazí podrobnosti o vybranom spojení.

Označte aplikáciu alebo IP adresu v zozname Sieťové pripojenia a kliknite pravým tlačidlom pre zobrazenie kontextového menu s nasledovnými možnosťami:

Prekladať IP adresy na menápokiaľ je to možné, sieťové adresy sú uvádzané v DNS formáte a nie v číselnej podobe IP adresy.

Zobrazovať iba pripojenia TCPv zozname sa zobrazia iba tie spojenia, ktoré patria pod protokol TCP.

Zobrazovať počúvajúce pripojeniazobrazia sa iba spojenia, pri ktorých neprebieha komunikácia, systém však má otvorený port a čaká na spojenie.

Zobrazovať spojenia v rámci počítačazobrazia sa iba spojenia, ktoré majú ako vzdialenú stranu použitý lokálny systém. Týka sa to tzv. localhost spojení.

Ak pravým tlačidlom myši kliknite na spojenie, zobrazia sa tieto možnosti:

Zablokovať komunikáciu pre dané pripojeniezablokuje nadviazané spojenie. Táto možnosť je dostupná len pri aktívnych spojeniach.

Rýchlosť obnovovania – frekvencia, s akou sa budú obnovovať informácie o aktívnych spojeniach.

Obnoviť teraz – obnoví informácie v okne.

Nasledujúce možnosti sú dostupné len po kliknutí na aplikáciu alebo proces, nie na aktívne spojenie:

Dočasne zablokovať komunikáciu pre daný proces – zablokuje nadviazané spojenie pre danú aplikáciu/proces. V prípade vytvorenia nového spojenia firewall použije vopred definované pravidlo. Viac informácií nájdete v kapitole Nastaviť pravidlá a zóny.

Dočasne povoliť komunikáciu pre daný proces – povolí nadviazané spojenie pre danú aplikáciu/proces. V prípade vytvorenia nového spojenia firewall použije vopred definované pravidlo. Viac informácií nájdete v kapitole Nastaviť pravidlá a zóny.