Sieťové adaptéry

Okno Sieťové adaptéry zobrazuje nasledujúce informácie o sieťových adaptéroch vášho počítača:

druh pripojenia (drôtové, virtuálne atď.),

názov sieťového adaptéra,

IP a MAC adresu,

pripojenú sieť,

IP adresu dôveryhodnej zóny s podsieťou,

aktívny profil.