Dočasný blacklist IP adries

Ak chcete zobraziť IP adresy, ktoré boli zachytené ako zdroj útokov a pridané na blacklist s cieľom zablokovať na určitý čas spojenie, prejdite v ESET Endpoint Security do časti Nastavenia > Ochrana siete > Dočasný blacklist IP adries.

Stĺpce

IP adresa – zobrazuje IP adresu, ktorá bola zablokovaná.

Dôvod blokovania – typ útoku, ktorému bolo zabránené (napríklad TCP Port Scanning útok).

Časový limit – zobrazuje čas a dátum, kedy bude adresa vyradená zo zoznamu.

Ovládacie prvky

Odstrániť – kliknite pre odobratie adresy z blacklistu skôr, ako uplynie časový limit.

Odobrať všetky – kliknite pre odobratie všetkých adries z blacklistu.

Pridať výnimku – kliknite pre pridanie výnimky do IDS filtrovania firewallu.