Spustené procesy

Okno Spustené procesy zobrazuje programy a procesy, ktoré sú spustené vo vašom počítači. Umožňuje tiež, aby bola spoločnosť ESET pohotovo a neustále informovaná o nových infiltráciách. Pri povolenej technológii ESET LiveGrid® ESET Endpoint Security poskytuje podrobné informácie o spustených procesoch s cieľom chrániť používateľov.

PAGE_CLOUD

Úroveň rizika – vo väčšine prípadov ESET Endpoint Security pomocou technológie ESET LiveGrid® priradí objektom (súborom, procesom, kľúčom databázy Registry atď.) určitý stupeň rizika na základe heuristických pravidiel, ktoré preskúmajú každý objekt a vyhodnotia pravdepodobnosť nebezpečnej aktivity. Podľa výsledkov heuristiky sa objektom pridelí úroveň rizika od 9 – najlepšia reputácia (zelenou farbou) až po 0 – najhoršia reputácia (červenou farbou).

Proces – názov aplikácie alebo procesu, ktorý je momentálne spustený na počítači. Pre lepší prehľad o všetkých procesoch použite Správcu úloh (MS Windows). Správcu úloh môžete otvoriť kliknutím pravým tlačidlom myši kdekoľvek na systémovom paneli úloh a vybratím možnosti Spustiť správcu úloh, prípadne pomocou klávesovej skratky Ctrl + Shift + Esc.

PID – je identifikačné číslo procesu spusteného v operačnom systéme Windows.

note

Poznámka

Známe aplikácie označené zelenou farbou nepredstavujú riziko a sú bezpečné. Budú preto vyňaté z kontroly, čím sa zvyšuje rýchlosť kontroly počítača a rezidentnej ochrany súborového systému na vašom počítači.

Počet používateľov – počet používateľov, ktorí používajú danú aplikáciu. Táto informácia sa získava prostredníctvom technológie ESET LiveGrid®.

Čas objavenia – čas, ktorý ubehol od prvého zachytenia aplikácie technológiou ESET LiveGrid®.

note

Poznámka

Aj v prípade, že je aplikácia označená ako Neznáma (oranžová), nemusí to znamenať, že obsahuje škodlivý kód. Zvyčajne ide o novú aplikáciu. Ak si nie je používateľ istý, či je tomu skutočne tak, má možnosť Odoslať súbor na analýzu do vírusového laboratória spoločnosti ESET. Ak sa ukáže, že sa ide o nebezpečnú aplikáciu, jej detekcia bude pridaná do niektorej z najbližších aktualizácií detekčného jadra.

Názov aplikácie – názov aplikácie alebo procesu.

Po kliknutí na jednotlivé aplikácie sa v dolnej časti okna zobrazia nasledujúce informácie:

Cesta – umiestnenie aplikácie vo vašom počítači.

Veľkosť – veľkosť v kB (kilobajtoch) alebo MB (megabajtoch).

Popis – charakteristika súboru vychádzajúca z popisu daného súboru operačným systémom.

Spoločnosť – názov vydavateľa aplikácie alebo procesu.

Verzia – táto informácia pochádza od vydavateľa aplikácie alebo procesu.

Produkt – názov aplikácie, zvyčajne obchodné meno.

Vytvorené – dátum a čas, keď bola aplikácia vytvorená.

Upravenédátum a čas, kedy bola aplikácia naposledy upravená.

note

Poznámka

Reputácia môže byť použitá aj pri súboroch, ktoré sa nesprávajú ako spustené programy/procesy – označte súbor, ktorý chcete skontrolovať, kliknite naň pravým tlačidlom myši a z kontextového menu zvoľte možnosť Pokročilé možnosti > Skontrolovať reputáciu súborov použitím ESET LiveGrid®.

HLPTOOLS_CLOUD_CHECK