Práca s programom ESET Endpoint Security

ESET Endpoint Security vám umožňuje nastaviť úroveň ochrany pre váš počítač, web, e-mail a sieť.

note

Poznámka

Pri vytváraní politiky z webovej konzoly ESET Security Management Center môžete určiť príznak pre každé nastavenie. Nastavenie s príznakom Vynútiť má vyššiu prioritu, čiže nemôže byť zmenené inou politikou (ani v prípade, že neskoršia politika má tiež príznak Vynútiť). Týmto bude zaručené, že nastavenie nebude zmenené (napr. používateľom alebo neskoršími politikami pri zlučovaní). Viac informácií nájdete v kapitole online pomocníka o príznakoch v ESMC.

PAGE_SETUP

Sekcia Nastavenia obsahuje nasledujúce časti:

Počítač

Sieť

Web a e-mail

Sekcia Počítač obsahuje nasledujúce súčasti, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť:

Rezidentná ochrana súborového systému – všetky súbory, ktoré sa v počítači otvárajú, vytvárajú a spúšťajú, sú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

Správa zariadenítento modul poskytuje automatickú správu zariadení (CD/DVD/USB/...). Umožňuje vám blokovať a nastavovať rozšírené prístupové práva a pravidlá filtrovania, ako aj nastavovať prístup konkrétneho používateľa k zariadeniu.

Host Intrusion Prevention System (HIPS)HIPS monitoruje udalosti vo vnútri operačného systému a reaguje na ne na základe stanovených pravidiel.

Pokročilá kontrola pamätespolu s funkciou Exploit Blocker poskytuje lepšiu ochranu pred malvérom, ktorý bol navrhnutý tak, aby maskovaním alebo šifrovaním obišiel detekciu bezpečnostných produktov. Pokročilá kontrola pamäte je v predvolených nastaveniach povolená. Viac o tomto type ochrany sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Exploit Blockerje navrhnutý na ochranu najčastejšie zneužívaných aplikácií, ako napríklad webových prehliadačov, softvéru na zobrazovanie PDF dokumentov, e-mailových klientov a komponentov MS Office. Exploit Blocker je v predvolených nastaveniach povolený. Viac o tomto type ochrany sa môžete dočítať v slovníku pojmov.

Ransomware Shieldpredstavuje dodatočnú vrstvu ochrany zahrnutú v rámci funkcie HIPS. Aby mohol Ransomware Shield fungovať, je potrebné mať povolený systém ESET LiveGrid®. Viac o tomto type ochrany sa môžete dočítať tu.

Prezentačný režim – funkcia určená pre používateľov, ktorí potrebujú neprerušovane používať svoj softvér a neželajú si byť vyrušovaní oznámeniami a dialógovými oknami, pričom taktiež požadujú minimálne vyťaženie procesora antivírusom. Po zapnutí prezentačného režimu sa zobrazí varovanie (potenciálne bezpečnostné riziko) a hlavné okno programu zmení farbu na oranžovú.

Sekcia Ochrana siete umožňuje upraviť nastavenia pre Firewall, Ochranu pred sieťovými útokmi (IDS) a Ochranu pred botnetmi.

Sekcia Web a e‑mail vám umožňuje nastaviť nasledujúce programové súčasti:

Webová kontrolaumožňuje vám blokovať webové stránky, ktoré môžu obsahovať potenciálne nežiaduci obsah. Okrem toho môže správca zakázať prístup na 27 predvolených kategórií web stránok.

Ochrana prístupu na web – ak je zapnutá, všetka komunikácia cez HTTP alebo HTTPS je kontrolovaná na prítomnosť škodlivého kódu.

Ochrana e‑mailových klientov – zabezpečuje kontrolu e-mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom protokolov POP3 a IMAP.

Antispamová ochrana – kontroluje prítomnosť nevyžiadanej pošty.

Antiphishingová ochrana – filtruje obsah webových stránok podozrivých z distribúcie obsahu určeného na manipuláciu používateľov, aby poskytli svoje osobné údaje (napr. heslá, bankové údaje atď.).

Pre dočasné vypnutie jednotlivých modulov kliknite na zelené tlačidlo MODULE_ENABLED vedľa príslušného modulu. Pozastavením ochrany vystavujete váš systém bezpečnostnému riziku.

Pre opätovné zapnutie vypnutého bezpečnostného komponentu kliknite na červené tlačidlo MODULE_DISABLED.

Ak je aplikovaná ESMC/ERA politika, uvidíte ikonu zámku MODULE_LOCKED vedľa príslušného komponentu. Politika aplikovaná nástrojom ESET Security Management Center môže byť prepísaná lokálne po overení prihláseným používateľom (napr. správcom). Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre nástroj ESMC.

note

Poznámka

Ochrana pozastavená týmto spôsobom sa po reštarte znova zapne.

Ak chcete zobraziť podrobné nastavenia konkrétneho bezpečnostného komponentu, kliknite na ozubené koleso GEAR vedľa ktoréhokoľvek komponentu.

V dolnej časti okna sa nachádzajú dodatočné možnosti. Ak chcete načítať nastavenia zo súboru .xml alebo uložiť nastavenia do súboru, kliknite na možnosť Import/export nastavení. Viac informácií nájdete v kapitole Import a export nastavení.

Podrobnejšie nastavenia zobrazíte kliknutím na Rozšírené nastavenia alebo stlačením klávesu F5.