Sledovanie aktivity

Ak chcete zobraziť Aktivitu súborového systému na grafe, kliknite na Nástroje > Sledovanie aktivity. V spodnej časti grafu je časová os, ktorá zobrazuje systémovú aktivitu v reálnom čase a obnovuje sa v nastavených intervaloch. Ak chcete zmeniť interval obnovenia, vyberte frekvenciu z menu Frekvencia obnovovania v dolnej časti okna.

PAGE_ACTIVITY

Sú dostupné tieto možnosti:

Obnovovacia frekvencia: 1 sekunda – Graf sa obnovuje každú sekundu, časová os zobrazuje posledných 10 minút.

Obnovovacia frekvencia: 1 minúta (posledných 24 hodín) – Graf sa obnovuje každú minútu, časová os zobrazuje posledných 24 hodín.

Obnovovacia frekvencia: 1 hodina (posledný mesiac) – Graf sa obnovuje každú hodinu, časová os zobrazuje posledný mesiac.

Obnovovacia frekvencia: 1 hodina (vybraný mesiac)graf sa obnovuje každú hodinu, časová os zobrazuje vami vybraný interval (posledných x vybraných mesiacov).

Zvislá os grafu aktivity súborového systému zobrazuje objem prečítaných údajov (modrou farbou) a objem zapísaných údajov (tyrkysovou farbou). Obidve hodnoty sú zobrazené v kB (kilobajtoch)/MB/GB. Po ponechaní kurzora na vybranej položke legendy sa v grafe zobrazia len príslušné údaje.

Druhá možnosť v roletovom menu je Sieťová aktivita. Zvislá os grafu sieťovej aktivity zobrazuje množstvo prijatých dát (modrou farbou) a množstvo odoslaných dát (tyrkysovou farbou).