Panel nástrojov programu Microsoft Outlook

Ochrana programu Microsoft Outlook je vykonávaná prostredníctvom doplnku. Po inštalácii ESET Endpoint Security pribudne lišta s antivírusovými/antispamovými možnosťami ochrany do programu Microsoft Outlook:

Spam – Vybrané správy označí ako spam. Po označení sa pošle „odtlačok“ správy na centrálny server s databázou charakteristík nevyžiadanej pošty. V prípade, že rovnaký „odtlačok“ pošle väčší počet ľudí, bude sa takáto správa v budúcnosti vyhodnocovať ako spam.

Nie spam – Vybrané správy označí ako „nie spam“.

Spamová adresa (blacklist, zoznam spamových adries) – pridá adresu odosielateľa vybraných správ na blacklist. Správy z týchto adries budú automaticky označované ako spam.

warning

Upozornenie

Vyhýbajte sa spoofingu – pri odosielaní nevyžiadanej pošty sa využíva tzv. spoofing, kedy sa skutočný odosielateľ maskuje za inú e-mailovú adresu.

Dôveryhodná adresa – pridá adresu odosielateľa vybraných správ do zoznamu dôveryhodných adries (whitelist). Správy z týchto adries nebudú nikdy automaticky označované ako spam.

ESET Endpoint Security – kliknutím na ikonu sa otvorí program ESET Endpoint Security.

Opätovná kontrola správ – Spúšťa kontrolu e-mailových správ. Môžete určiť správy, ktoré majú byť skontrolované, a môžete tiež aktivovať opätovné prekontrolovanie už skontrolovaných správ. Viac informácií sa nachádza v kapitole Ochrana e-mailových klientov.

Nastavenie antivírusu – Otvorí okno s nastaveniami Ochrany e-mailových klientov.

Nastavenie antispamu – otvorí okno s nastaveniami Antispamovej ochrany.

Zoznamy adries – Otvorí okno antispamovej ochrany, ktoré vám umožní prístup k zoznamom vylúčených, dôveryhodných a spamových adries.