Pomocník programu

Vitajte v používateľskej príručke ESET Endpoint Security. Veríme, že informácie obsiahnuté v tejto príručke vám pomôžu pri práci s vaším produktom a urobia váš počítač bezpečnejším.

Ako začať

Pred začatím používania ESET Endpoint Security je potrebné mať na pamäti, že tento produkt môže byť používaný buď samostatne, alebo ho môžu používať používatelia pripojení prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center. Taktiež odporúčame, aby ste sa oboznámili s rôznymi typmi detekcií a vzdialenými útokmi, s ktorými sa môžete pri práci s počítačom stretnúť.

V časti Čo je nové nájdete informácie o funkciách predstavených v tejto verzii produktu ESET Endpoint Security. Pripravili sme pre vás aj sprievodcu, ktorý vám pomôže so základným nastavením ESET Endpoint Security.

Ako používať Pomocníka programu ESET Endpoint Security

Jednotlivé stránky Pomocníka sú pre lepšiu orientáciu logicky usporiadané do kapitol a podkapitol. To vám umožňuje nájsť súvisiace informácie jednoduchým prechádzaním tejto štruktúry.

Stlačením klávesu F1 získate dodatočné informácie o akomkoľvek okne programu. Zobrazí sa Pomocník pre sekciu programu, ktorú máte otvorenú.

Pomocník umožňuje aj vyhľadávanie prostredníctvom kľúčových slov alebo pomocou vyhľadania slov a slovných spojení. Rozdiel medzi týmito dvomi typmi vyhľadávania je ten, že kľúčové slová sa viažu k stránkam pomocníka logicky, pričom samotné kľúčové slovo sa vôbec v texte nemusí vyskytovať. Vyhľadávanie pomocou slov a slovných spojení vyhľadá všetky stránky pomocníka, kde sa všetky hľadané slová súčasne nachádzajú priamo v texte.

Na zachovanie konzistencie, a aby sa zabránilo zámene, je terminológia použitá v tejto príručke založená na názvoch parametrov nástroja ESET Endpoint Security. Používame tiež jednotnú súpravu symbolov na zvýraznenie kapitol, ktoré sú zvlášť dôležité alebo sú iným spôsobom markantné.

note

Poznámka

Poznámka je len krátky postreh. Hoci poznámkam nemusí byť venovaná zvláštna pozornosť, môžu obsahovať cenné informácie, ako napr. špecifické funkcie alebo odkaz na súvisiacu kapitolu.

important

Dôležité

Informácie, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť a neodporúča sa ich ignorovať. Zvyčajne nejde o mimoriadne závažné, avšak o podstatné informácie.

warning

Upozornenie

Ide o informáciu, ktorá vyžaduje zvýšenú pozornosť a opatrnosť. Upozornenia sú umiestnené tak, aby vás včas varovali a zároveň vám pomohli predísť chybám, ktoré by mohli mať negatívne následky. Prosím, dôkladne si prečítajte text ohraničený týmto označením, pretože sa týka vysoko citlivých systémových nastavení alebo upozorňuje na riziká.

example

Príklad

Toto je prípad použitia alebo praktický príklad, ktorého cieľom je pomôcť vám lepšie porozumieť, ako využiť konkrétnu funkciu.

Konvencia

Význam

Tučné písmo

Pomenúva položky rozhrania, ako napr. polia a tlačidlá možností.

Kurzíva

Zástupné symboly pre údaje, ktoré máte poskytnúť. Napríklad, file name alebo path znamená, že máte zadať konkrétnu cestu alebo názov súboru.

Courier New

Príklady kódov alebo príkazov.

Hypertextové prepojenie

Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k súvisiacim prepojeným kapitolám alebo externým webovým lokalitám. Hypertextové prepojenia sú zvýraznené modrou farbou a môžu byť podčiarknuté.

%ProgramFiles%

Systémový adresár Windows, kde sú ukladané programy inštalované na operačnom systéme Windows.

Online pomocník je hlavným zdrojom pomocného obsahu. Pri pripojení na internet je zobrazovaná vždy najnovšia verzia online pomocníka.