Bolo zachytené potenciálne ransomware správanie

Toto interaktívne okno sa zobrazí v prípade, že bolo zachytené potenciálne ransomware správanie. Operáciu môžete buď Zakázať, alebo Povoliť.

DIALOG_HIPS_RANSOMWARE

Ak chcete zobraziť konkrétne parametre detekcie, kliknite na Podrobnosti. Pomocou dialógového okna môžete súbor odoslať na analýzu alebo ho vylúčiť z detekcie.

important

Dôležité

Aby mohla ochrana pred ransomware správne fungovať, musí byť aktivovaná služba ESET LiveGrid®.