Vylúčenia

Vylúčenia vám umožňujú vylúčiť konkrétne objekty z detekčného jadra. Aby bola zabezpečená kontrola všetkých objektov, neodporúčame túto možnosť používať, ak to nie je naozaj nevyhnutné. Môžu však nastať situácie, keď je potrebné niektoré objekty z kontroly vylúčiť, napríklad v prípade veľkých databázových súborov, ktorých kontrola by mohla spomaľovať počítač, prípadne niektorých programov, ktoré by mohli byť v konflikte s priebehom kontroly.

Výkonnostné vylúčenia vám umožňujú zvoliť súbory a priečinky, ktoré nemajú byť podrobené kontrole. Výkonnostné vylúčenia sú užitočné, ak chcete z kontroly vylúčiť herné aplikácie na úrovni konkrétnych súborov, ak pri kontrole dochádza k nezvyčajnému správaniu systému, prípadne ak chcete týmto spôsobom zvýšiť výkon.

Vylúčenia detekcií vám umožňujú vylúčiť objekty z liečenia podľa názvu detekcie, cesty k objektu alebo hodnoty hash. Vylúčenia detekcií na rozdiel od výkonnostných vylúčení neslúžia na vylúčenie súborov a priečinkov z kontroly. Vylúčenia detekcií vylúčia iba objekty zachytené detekčným jadrom, pre ktoré sa v zozname vylúčení nachádza zodpovedajúce pravidlo.

Vylúčenia vo verzii 7.1 a starších verziách v sebe zahŕňajú výkonnostné vylúčenia aj vylúčenia detekcií.

Spomenuté vylúčenia si nezamieňajte ani s ďalšími typmi vylúčení:

Vylúčenia procesov – z kontroly sú vylúčené všetky operácie so súbormi, ktoré sa týkajú vylúčených aplikačných procesov (toto môže byť užitočné pre zvýšenie rýchlosti zálohovania a zlepšenie dostupnosti služieb).

Prípony súborov vylúčené z kontroly

HIPS vylúčenia

Filter vylúčení pre ochranu s podporou cloudu