Ako nastaviť zóny

Zóna predstavuje sadu sieťových adries, ktoré vytvárajú jednu logickú skupinu IP adries. Zóny sú užitočné, ak potrebujete použiť rovnakú sadu IP adries v niekoľkých pravidlách. Na každú adresu danej skupiny sa následne aplikujú rovnaké pravidlá, definované spoločne pre celú skupinu. Príkladom takej skupiny je napríklad Dôveryhodná zóna. Predstavuje skupinu sieťových adries bez akéhokoľvek blokovania firewallom. Nastavenie zón je dostupné cez Rozšírené nastavenia > Ochrana siete > Firewall > Pokročilé, kliknutím na tlačidlo Upraviť vedľa popisu Zóny. Pre pridanie zóny kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte Názov zóny a Popis a následne zadajte adresu do poľa Vzdialená adresa počítača (IPv4, IPv6, rozsah, maska).

V okne Firewall zóny sú zobrazené názvy zón, ich popis a zoznam IP adries (pozri tiež kapitolu Editor známych sietí).