Pravidlo firewallu – Vzdialená strana

Port – čísla portov komunikácie so vzdialenou stranou. Ak nie je zadaný žiaden port, pravidlo sa týka celej komunikácie. Zadajte čísla portov alebo ich rozsah.

IP – umožňuje pridanie adresy, rozsahu adries alebo podsiete vzdialenej strany. Zadajte adresu, rozsah, podsieť alebo vzdialenú zónu, pre ktorú sa uplatňuje pravidlo. Ak nie je zadaná žiadna IP adresa, pravidlo sa týka celej komunikácie.

Zóny – zoznam pridaných zón.

Pridať – pridá zónu označenú z roletového menu. Zónu možno vytvoriť v časti Firewall zóny.

Odstrániť – odstráni zónu zo zoznamu.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_REMOTE