Pravidlo firewallu – Lokálna strana

Umožňuje zadať lokálnu aplikáciu a port/porty, pre ktoré má byť pravidlo uplatnené.

Port – čísla portov komunikácie. Ak nie je zadaný žiaden port, pravidlo sa týka celej komunikácie. Zadajte čísla portov alebo ich rozsah.

IP – pridanie adresy, rozsahu adries alebo podsiete, pre ktorú sa uplatňuje pravidlo. Ak nie je zadaná žiadna IP adresa, pravidlo sa týka celej komunikácie.

Zóny – zoznam pridaných zón.

Pridať – pridá zónu označenú z roletového menu. Zónu možno vytvoriť v časti Firewall zóny.

Odstrániť – odstráni zónu zo zoznamu.

Aplikáciaaplikácia, pre ktorú bude platiť pravidlo. Zadajte cestu k lokálnej aplikácii, pre ktorú bude pravidlo platiť.

Služba – Roletové menu so zoznamom systémových služieb.

example

Príklad

Môžete napríklad vytvoriť pravidlo pre nástroj mirror, ktorý poskytuje aktualizácie cez komunikáciu na porte 2221 pomocou služby EHttpSrv.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_LOCAL