Pridanie alebo úprava pravidiel firewallu

Zmena pravidla je vyžadovaná vždy, ak dôjde ku zmene sledovaných parametrov spojenia. V tom prípade totiž pravidlo už nespĺňa podmienky a následne naň nie je uplatnená nastavená akcia, takže komunikácia môže byť odmietnutá. To môže spôsobiť problémy s aplikáciou, ktorú ovplyvňuje pravidlo. Príkladom je zmena sieťovej adresy vzdialenej strany alebo čísla portu.

note

Ilustrované inštrukcie

Berte, prosím, na vedomie, že nasledujúce články Databázy znalostí spoločnosti ESET môžu byť dostupné len v anglickom jazyku:

Ako vytvoriť alebo upraviť pravidlo firewallu v produkte ESET Endpoint Security

Ako vytvoriť alebo upraviť pravidlá firewallu pre klientske pracovné stanice v nástroji ESET Security Management Center

Pravá časť okna obsahuje 3 záložky:

Všeobecné – zadajte názov, smer, akciu (Povoliť, Zakázať, Spýtať sa), protokol a profil, pre ktorý bude pravidlo platné.

Lokálna strana – zobrazuje informácie o lokálnej strane komunikácie, vrátane čísla portu alebo rozsahu portov a názov komunikujúcej aplikácie. Umožňuje pridanie vopred zadefinovanej alebo vytvorenej zóny s rozsahom IP adries po kliknutí na Pridať.

Vzdialená strana – informácie o vzdialenom porte alebo rozsahu portov. Taktiež môžete zadať zoznam IP adries alebo zón pre dané pravidlo. Umožňuje pridanie vopred zadefinovanej alebo vytvorenej zóny s rozsahom IP adries po kliknutí na Pridať.

Pri vytváraní pravidla musíte zadať meno pravidla do poľa Názov. Z roletového menu Smer vyberte smer, ktorý sa vzťahuje na pravidlo a z roletového menu Akcia vyberte akciu, ktorá bude vykonaná, ak bude komunikácia v súlade s príslušným pravidlom.

Protokol je komunikačný protokol použitý pri komunikácii. Vyberte protokol, ktorý bude použitý pre dané pravidlo.

ICMP Typ/Kód predstavuje číslo ICMP správy (napríklad 0 predstavuje správu „Echo Reply“).

Štandardne je každé pravidlo platné pre Akýkoľvek profil. Môžete prípadne vybrať aj vlastný profil firewallu z roletového menu Profil.

Po zapnutí možnosti Protokol bude aktivita pravidla zapisovaná do protokolu. Funkcia Upozorniť používateľa zobrazí oznámenie v prípade, že sa pravidlo použije.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL

note

Poznámka

Protokoly firewallu so stavom Upozornenie môžu byť zozbierané prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center.

example

Príklad

Vytvoríme si nové pravidlo, ktoré povolí webovému prehliadaču Firefox pristupovať k webovým stránkam na Internete/lokálnej sieti. V tomto príklade musia byť aktívne nasledujúce nastavenia:

1.Na karte Všeobecné povoľte odchádzajúcu komunikáciu cez protokoly TCP a UDP.

2.Kliknite na kartu Lokálna strana.

3.Zadajte cestu k vášmu webovému prehliadaču kliknutím na ... (napr. C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nezadávajte názov aplikácie, ale cestu k nej.

4.Na karte Vzdialená strana povoľte porty číslo 80 a 443, ak chcete povoliť štandardné prehliadanie internetu.

note

Poznámka

Berte, prosím, na vedomie, že prednastavené pravidlá je možné upravovať len v obmedzenej miere.