Šifrovaná sieťová komunikácia

Ak je počítač nastavený tak, aby používal kontrolu protokolu SSL, v nasledujúcich dvoch situáciách sa zobrazí dialógové okno s výzvou zvoliť si želanú akciu:

Prvá situácia nastáva, ak stránka používa neoveriteľný alebo neplatný certifikát a program ESET Endpoint Security je nastavený sa v takýchto prípadoch pýtať používateľa (predvolene len pri neoveriteľných). V takomto prípade sa používateľovi zobrazí dialógové okno s možnosťami Blokovať alebo Povoliť sieťovú komunikáciu. Certifikát je považovaný za nedôveryhodný, ak sa nenachádza v systémovom úložisku koreňových certifikátov vydaných dôveryhodnými certifikačnými autoritami (TRCA).

Druhá situácia nastáva, ak je Režim filtrovania protokolu SSL nastavený na Interaktívny režim. V takomto prípade sa používateľovi zobrazí dialógové okno pre každú webovú stránku s možnosťami Kontrolovať alebo Ignorovať danú sieťovú komunikáciu. Niektoré aplikácie kontrolujú, či ich SSL komunikácia nie je zmenená alebo sledovaná inou aplikáciou, v takomto prípade musí ESET Endpoint Security ignorovať komunikáciu týchto aplikácií, aby nedošlo k obmedzeniu ich funkčnosti.

note

Ilustrované príklady

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Oznámenia produktu ESET týkajúce sa certifikátov

Pri návšteve webovej stránky sa zobrazilo upozornenie na nedôveryhodný certifikát

V oboch hore uvedených prípadoch môže používateľ označiť, aby si program zapamätal zvolenú akciu. Zapamätané akcie sú uložené v Zozname známych certifikátov.