Zablokovaná podozrivá hrozba

Táto situácia môže nastať v prípade, ak sa niektorá aplikácia na vašom počítači pokúša neštandardne komunikovať s iným počítačom v sieti, zneužiť bezpečnostnú dieru alebo sa niekto pokúša skenovať porty vo vašej sieti.

Hrozba – názov hrozby.

Zdroj – zdrojová sieťová adresa.

Cieľ – cieľová sieťová adresa.

Zastaviť blokovanie – vytvorenie IDS výnimky pre podozrivú hrozbu s nastaveniami pre povolenie komunikácie.

Pokračovať v blokovaní – zablokovanie detegovanej hrozby. Ak chcete vytvoriť IDS výnimku s nastaveniami pre blokovanie komunikácie pre túto hrozbu, vyberte možnosť Viac neupozorňovať.

note

Poznámka

Informácia zobrazená v okne oznámení sa môže líšiť v závislosti od typu zachytenej hrozby.

Viac informácií o hrozbách a ďalších súvisiacich pojmoch nájdete v časti Typy vzdialených útokov alebo Typy detekcií.