Zoznam pravidiel firewallu

Zoznam pravidiel firewallu je dostupný cez Rozšírené nastavenia (F5) > Ochrana siete > Firewall > Základné po kliknutí na tlačidlo Upraviť vedľa popisu Pravidlá.

Stĺpce

Názovnázov pravidla.

Zapnutý – zobrazuje, či je pravidlo aktívne alebo neaktívne; príslušným prepínacím tlačidlom je možné aktivovať a deaktivovať pravidlo.

Protokol – internetový protokol, pre ktorý je pravidlo platné.

Profil – profil firewallu, pre ktorý je pravidlo platné.

Akcia – zobrazuje stav komunikácie po uplatnení pravidla (povolené/zakázané/pýtať sa).

Smer – zobrazuje smer komunikácie (dnu/von/oba).

Lokálna stranaIPv4 alebo IPv6 adresa/rozsah adries/podsieť a port lokálneho počítača.

Vzdialená strana IPv4 alebo IPv6 adresa/rozsah adries/podsieť a port vzdialeného počítača.

Aplikácieaplikácia, pre ktorú bude pravidlo platiť.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Ovládacie prvky

Pridaťpridanie nového pravidla.

Upraviťúprava existujúceho pravidla.

Odstrániťodstránenie existujúceho pravidla.

Kopírovaťvytvorenie kópie vybraného pravidla.

Zobrazovať vstavané (preddefinované) pravidlápravidlá preddefinované programom ESET Endpoint Security, ktoré povoľujú alebo blokujú konkrétne komunikácie. Tieto pravidlá môžete deaktivovať, ale nemôžete ich zmazať.

UP_DOWN Na vrch/Vyššie/Nižšie/Na spodokšípky, ktoré vám jednoducho umožňujú meniť úroveň priority položiek v zozname (pravidlá sú uplatňované od hora smerom nadol).

note

Poznámka

Kliknite na ikonu lupy ICON_SCAN vpravo hore pre vyhľadanie pravidla podľa názvu, protokolu alebo portu.