Aktualizácie Microsoft Windows

Aktualizácie systému Windows predstavujú dôležitú súčasť pre zabezpečenie ochrany používateľov pred zneužitím bezpečnostných dier a možným infikovaním systému. Preto je vhodné, ak nainštalujete aktualizácie systému Microsoft Windows, hneď ako sú dostupné. ESET Endpoint Security vás informuje o chýbajúcich systémových aktualizáciách na úrovni, ktorú je možné nastaviť. Sú dostupné tieto úrovne:

Žiadne aktualizácie – Nebudú ponúkané žiadne aktualizácie.

Voliteľné aplikácie – Budú ponúkané aktualizácie s nízkou prioritou a všetky nasledovné.

Odporúčané aktualizácie – Budú ponúkané bežné aktualizácie a všetky nasledovné.

Dôležité aktualizácie – Budú ponúkané dôležité aktualizácie a všetky nasledovné.

Kritické aktualizácie – Budú ponúkané len kritické aktualizácie.

Kliknite na OK pre uloženie zmien. Zobrazenie okna dostupných aktualizácií prebehne po overení stavu na aktualizačnom serveri. Samotné zobrazenie dostupných aktualizácií preto nemusí nutne prebehnúť hneď po uložení zmien.