Aktualizácia programových súčastí

V sekcii Aktualizácia programových súčastí sa nachádzajú nastavenia súvisiace s aktualizáciami produktu a jeho súčastí. Program vám umožňuje prednastaviť želané správanie v prípade, že je k dispozícii nová verzia programových súčastí.

Aktualizácia programových súčastí (PCU) prináša do programu nové funkcie alebo upravuje už existujúce z predchádzajúcich verzií. Môže prebiehať automaticky bez zásahu používateľa alebo s informovaním a výzvou na jej potvrdenie od používateľa. Inštalácia nových programových súčastí zvyčajne vyžaduje reštart počítača.

V roletovom menu Režim aktualizácie máte na výber z troch možností:

Spýtať sa pred vykonaním aktualizácie – predvolené nastavenie. V prípade, že je dostupná nová aktualizácia programových súčastí, program zobrazí dialógové okno s možnosťou prijatia alebo odmietnutia danej aktualizácie.

Automatické aktualizácieprogram si automaticky stiahne a nainštaluje novšiu verziu programových súčastí. Je potrebné mať na pamäti, že aktualizácia bude vyžadovať reštart počítača.

Nikdy neaktualizovaťaktualizácie programových súčastí nebudú prebiehať. Toto nastavenie sa odporúča pri inštalácii na serveri, kde možnosť reštartovania prichádza do úvahy iba v čase servisnej údržby.

Na základe predvolených nastavení sú aktualizácie programových súčastí sťahované zo serverov ESET repozitára. Vo veľkých firemných prostrediach alebo offline prostrediach môžete využiť možnosť internej vyrovnávacej pamäte, aby ste aktualizácie programových súčastí distribuovali na počítače.

hmtoggle_plus0 Ako nastaviť vlastný server s aktualizáciami programových súčastí

note

Poznámka

Vhodnosť použitia jednotlivých možností je závislá od počítača, na ktorom budú uvedené nastavenia aplikované. Nezabúdajte na rozdiely medzi pracovnými stanicami a servermi. Napríklad pri serveroch môže byť automatický reštart systému po aktualizácii nežiaduci, pretože by mohol spôsobiť vážne problémy či škody.