HTTP server

Port servera – je preddefinovaný na 2221.

Overenie – zvoľte metódu autorizácie pre prístup k aktualizačným súborom. Na výber sú tieto možnosti: Žiadne, Základné a NTLM. Zvolením možnosti Základné zabezpečíte autorizáciu použitím jednoduchej metódy kódovania base64. Možnosť NTLM zabezpečí kódovanie prostredníctvom bezpečnej metódy. Pri autorizácií sa používajú používatelia vytvorení na stanici zdieľajúcej aktualizačné súbory. Prednastavená je možnosť Žiadne, ktorá sprístupňuje aktualizačné súbory bez potreby autorizácie.

Ak si želáte, aby sa HTTP server spúšťal s podporou HTTPS (SSL), pripojte váš Súbor obsahujúci reťazec certifikátov alebo vygenerujte certifikát s vlastným podpisom. Sú dostupné tieto typy certifikátov: ASN, PEM a PFX. Pre dodatočné zabezpečenie môžete použiť na sťahovanie aktualizačných súborov protokol HTTPS. Pri použití tohto protokolu je takmer nemožné vystopovať prihlasovacie údaje a prenosy dát. Typ súkromného kľúča je predvolene nastavený ako Integrovaný (preto je možnosť Súbor obsahujúci súkromný kľúč nedostupná). To znamená, že súkromný kľúč je súčasťou reťazca certifikátov.

note

Poznámka

Autorizačné údaje ako Prihlasovacie meno a Heslo slúžia na prístup k proxy serveru. Vyplňte ich len v prípade, že sa na pripojenie na internet cez proxy server vyžaduje zadanie hesla. Nejde pritom o tie isté údaje, ktoré ste dostali pri kúpe produktu ESET Endpoint Security.