Oznámenia na ploche

Oznámenia na ploche sa zobrazujú v podobe malého kontextového okna vedľa systémového panela úloh. Na základe predvolených nastavení sa okno oznámenia zobrazí na 10 sekúnd, potom pomaly zmizne. Toto je hlavný spôsob, ako ESET Endpoint Security komunikuje s používateľom, aby ho informoval o úspešných aktualizáciách produktu, nových pripojených zariadeniach, dokončených antivírusových kontrolách alebo novonájdených hrozbách.

Sekcia Oznámenia na ploche vám umožňuje prispôsobiť správanie informačných okien. Nastaviť môžete nasledujúce atribúty:

Trvanie umožňuje nastaviť, ako dlho má byť oznámenie viditeľné na ploche. Táto hodnota sa musí pohybovať v rozmedzí 3 až 30 sekúnd.

Priehľadnosť umožňuje nastaviť priehľadnosť okna s oznámením. Podporované je rozmedzie od 0 (nepriehľadné okno) do 80 (veľmi vysoká priehľadnosť).

Zobrazovať udalosti od úrovne pomocou roletového menu môžete nastaviť, od akej úrovne závažnosti sa majú oznámenia zobrazovať:

Diagnostické – zaznamenávané budú informácie dôležité pre ladenie programu, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Informatívne – zaznamenávané budú informatívne správy, napríklad o neobvyklých sieťových aktivitách alebo o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Upozornenia – zaznamenávané budú kritické chyby a upozornenia (Anti-Stealth nepracuje správne alebo zlyhala aktualizácia).

Chyby – zaznamenávané budú chyby (ochrana dokumentov nie je spustená) a kritické chyby.

Kritické – zaznamenávané budú len kritické chyby (nespustenie antivírusovej ochrany, infikovaný systém atď.).

Vo viacpoužívateľskom prostredí posielať systémové oznámenia tomuto používateľovi – zadajte celý názvov účtu používateľa, ktorému sa majú zobrazovať oznámenia na ploche. Túto možnosť využite, ak napríklad na počítači používate iný ako správcovský účet a chcete byť informovaný o udalostiach v produkte.