Oznámenia

Ak chcete nastaviť, ako má ESET Endpoint Security informovať používateľa o rôznych udalostiach, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia (F5) > Nástroje > Oznámenia. Toto konfiguračné okno vám umožňuje nastaviť nasledujúce typy oznámení:

Oznámenia aplikácie zobrazujú sa priamo v hlavnom okne programu.

Oznámenia na ploche zobrazujú sa v podobe malého kontextového okna vedľa systémového panela úloh.

E-mailové upozornenia zasielajú sa na vopred špecifikovanú e-mailovú adresu.

Prispôsobenie oznámení umožňuje vám pridať vlastnú správu napríklad do oznámenia na ploche.

V časti Základné môžete použitím prepínacieho tlačidla upravovať nasledujúce možnosti:

Nastavenie

Predvolené

Popis

Zobrazovať oznámenia na ploche

SWITCH_ENABLED

Vypnite toto nastavenie, ak chcete skryť kontextové okná oznámení vedľa systémového panela úloh. Odporúčame vám túto možnosť ponechať zapnutú, aby vás mohol produkt informovať o nových udalostiach.

Nezobrazovať oznámenia pri...

SWITCH_ENABLED

Ponechajte nastavenie Nezobrazovať oznámenia pri spustení aplikácie v režime na celú obrazovku zapnuté, aby boli potláčané všetky oznámenia nevyžadujúce interakciu používateľa.

Zobrazovať oznámenia správy o bezpečnosti

SWITCH_DISABLED

Zapnite toto nastavenie, aby sa zobrazilo oznámenie vždy vtedy, keď sa vygeneruje nová verzia Správy o bezpečnosti.

Zobrazovať oznámenia o úspešnej aktualizácii

SWITCH_DISABLED

Zapnite toto nastavenie, aby sa zobrazilo oznámenie vždy, keď produkt aktualizuje svoje súčasti a detekčné jadro.

Zasielať e-mail s upozornením o udalosti

SWITCH_DISABLED

Zapnite toto nastavenie, ak chcete aktivovať E-mailové upozornenia.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť konkrétne Oznámenia aplikácie, kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Oznámenia aplikácie.

CONFIG_NOTIFICATIONS