Oznámenia aplikácie

Pre prispôsobenie viditeľnosti oznámení aplikácie (zobrazovaných v pravom dolnom rohu obrazovky) prejdite v Rozšírených nastaveniach produktu ESET Endpoint Security do sekcie Nástroje > Oznámenia > Základné > Oznámenia aplikácie.

Zoznam oznámení je rozdelený do troch stĺpcov. Názvy oznámení sú v prvom stĺpci roztriedené podľa kategórií. Ak chcete zmeniť spôsob, akým vás produkt informuje o nových udalostiach aplikácie, označte začiarkavacie políčka v príslušných stĺpcoch – Zobraziť na ploche a Odoslať e-mailom.

CONFIG_NOTIFICATIONS_APPLICATION

Ak chcete upraviť všeobecné nastavenia oznámení zobrazovaných na ploche, napríklad ako dlho má byť správa zobrazená alebo od akej úrovne závažnosti chcete byť o udalosti informovaný, prejdite do časti Oznámenia na ploche v Rozšírených nastaveniach po kliknutí na Nástroje > Oznámenia.

Ak chcete upraviť formát zasielaných e-mailových správ a konfigurovať nastavenia SMTP servera, prejdite do časti E-mailové upozornenia v Rozšírených nastaveniach po kliknutí na Nástroje > Oznámenia.