Časové intervaly

Časové intervaly je možné vytvoriť a následne priraďovať k pravidlám Správy zariadení a Webovej kontroly. Časové intervaly môžete nastaviť v okne Rozšírených nastavení v časti Nástroje. Zadefinovať tu môžete často využívané časové intervaly (napr. pracovnú dobu, víkendy a pod.) a následne ich jednoducho priraďovať ku konkrétnym pravidlám, aby sa dané pravidlo uplatňovalo len počas stanoveného časového úseku. Týmto spôsobom tak nezmeníte časové rozmedzie platnosti pre všetky pravidlá, ale len pre tie pravidlá, ktoré si zvolíte. Časové intervaly je možné použiť pri všetkých relevantných typoch pravidiel, ktoré podporujú kontrolu na základe času.

CONFIG_TIMESLOTS

Pre vytvorenie časového intervalu postupujte nasledovne:

1.Kliknite na Upraviť > Pridať.

2.Zadajte názov a popis časového intervalu a kliknite na Pridať.

3.Zadefinuje deň a čas začiatku a konca vytváraného intervalu, prípadne vyberte možnosť Celý deň.

4.Kliknite na tlačidlo OK.

V rámci jedného časového intervalu môžete nastaviť viacero časových rozmedzí na základe dní a časov. Vytvorený časový interval sa bude zobrazovať v roletovom menu Uplatňovať v intervale v okne editora pravidiel Správy zariadení alebo v okne editora pravidiel Webovej kontroly.