Zdieľaná lokálna vyrovnávacia pamäť

Zdieľaná lokálna vyrovnávacia pamäť zvyšuje výkon v izolovaných prostrediach (napr. virtuálne počítače) tým, že predchádza duplicitným kontrolám na sieti. Každý súbor bude kontrolovaný len raz a uložený v zdieľanej vyrovnávacej pamäti.

Najskôr je potrebné nainštalovať a nakonfigurovať ESET Shared Local Cache.

Stiahnite si ESET Shared Local Cache.

Pre viac informácií si prečítajte používateľskú príručku pre produkt ESET Shared Local Cache.

Pomocou prepínacieho tlačidla aktivujte Používanie vyrovnávacej pamäte, čím umožníte ukladanie informácií o kontrolovaných súboroch na sieti do vyrovnávacej pamäte ESET Shared Local Cache. Pri novej kontrole bude ESET Endpoint Security hľadať kontrolované súbory vo vyrovnávacej pamäti. Ak nájde zhodné súbory, vylúči ich z kontroly.

Nastavenia Servera vyrovnávacej pamäte obsahujú:

Názov hostiteľa – názov alebo IP adresa počítača, na ktorom sa nachádza vyrovnávacia pamäť ESET Shared Local Cache.

Port – číslo portu používaného na komunikáciu (rovnaké, aké ste zadali pri konfigurácii ESET Shared Local Cache).

Heslo – ak je to potrebné, zadajte prístupové heslo do ESET Shared Local Cache.