Detekcia malvéru

Sekcia Detekcia malvéru je dostupná v Rozšírených nastaveniach. Stlačte kláves F5 a prejdite do sekcie Detekčné jadro > Detekcia malvéru, kde môžete nastaviť parametre kontroly. Táto sekcia obsahuje nasledujúce možnosti:

Aktívny profil – určuje názov profilu, ktorého nastavenia sa použijú pri manuálne spustenej kontrole.
Pridať nový profil je možné prostredníctvom tlačidla Upraviť v sekcii Zoznam profilov. Viac informácií nájdete v kapitole Profily kontroly.

Manuálna kontrola s využitím strojového učenia – prečítajte si kapitolu Detekčné jadro (7.2 a novšie verzie).

Ciele kontroly – ak si želáte skontrolovať len konkrétne súbory na disku, kliknite na Upraviť vedľa popisu Ciele kontroly a z roletového menu vyberte príslušnú možnosť, resp. príslušné cieľové umiestnenie z adresárovej štruktúry. Viac informácií nájdete v kapitole Ciele kontroly.

Parametre ThreatSense – detailnejšie nastavenia kontroly, ako napr. typy súborov, ktoré si želáte kontrolovať, metódy detekcie a iné. Kliknutím na túto sekciu sa zobrazia podrobné nastavenia kontroly počítača.